Kontakt

nekada je i jedan poziv dovoljan

Hadži Melentijeva 7, 11000 Beograd

Maksima Gorkog 9-11, 24000 Subotica

kontakt@amicusiuris.rs

+381 11 2413948 (Beograd)

+381 24 553130 (Subotica)

PIB: 108777366 / MB: 21065706

160-420513-22